ShopManager - Cơ bản

👉 [P1] Cài đặt phần mềm quản lý nhiều Shop trên máy tính

 ShopManagerWindows https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.exeMacos https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.dmg Một số lỗi ...

👉 [P2] Thêm/Xoá Shop để quản lý tin nhắn và đơn hàng của nhiều Shop, nhiều sàn cùng một lúc

Công cụ hỗ trợ quản lý nhiều sàn cùng một lúc, trên một màn hình duy nhât, phần mềm sẽ thông báo mỗi khi có đơn hàng hoặc tin nhắn mới giúp bạn xử ...

👉 [P3] Sao chép sản phẩm Shopee trực tiếp trên ShopManager (quan trọng)

Các bước thực hiệnQuét sản phẩm sao chépChọn sản phẩm muốn sao chépChọn Shop muốn sao chép (cho phép sao chép nhiều Shop cùng một lúc)Chỉnh sửa t...

👉 [P4] Tìm kiếm và theo dõi khách hàng trên ShopManager

Mục đích là để tiếp cận những khách hàng tiềm năng thông qua hình thức nhận được thông báo "Shop A đã theo dõi bạn". Khi họ nhận thông báo, họ có t...

👉 [P5] Chăm sóc nhắn tin khách hàng tự động trên Shopee (quan trọng)

Xem chi tiết tại đây https://blog.autoshopee.com/cham-soc-khach-hang-tu-dong-shopee-bang-shopmanager-2021/

👉 [P6] Gửi tin nhắn đến khách hàng cũ (Unlimited 500K)

Chức năng này chỉ áp dụng cho gói Unlimited 500kĐây là chức năng giúp bạn gửi tin nhắn tới các khách hàng đã từng mua hàng của bạn, vi thế shop bạn...

Các phầm mềm cần cài đặt khi sử dụng ShopManager

    ShopManagerWindows https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.exeMacos https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.dmg      1) Công cụ...