👉 [P3] Sao chép sản phẩm từ [Shopee] => [Sendo]


1) Thêm Shop Sendo vào hệ thống2) Tạo kho sản phẩm3) Tìm và chọn sản phẩm muốn sao chép trên Shopee

  • Dán link Shop muốn sao chép => Nhấn Tìm kiếm
  • Tích chọn các sản phẩm (hoặc chọ tất cả) => Nhấn Sao chép Link sẩn phẩm

Giờ bạn đã có danh sách Link sản phẩm muốn sao chép => Chúng ta sẽ sử dụng danh sách Link sản phẩm Shopee này để nhập vào Kho sản phẩm vừa tạo


4) Thêm sản phẩm vào kho

Truy cập vào kho mà bạn vừa tạo


Dán link sản phẩm bạn vừa quét được ở Bước (3) trên Shopee => nhấn Nhập dữ liệu => nhấn Lưu kho (để lưu toàn bộ sản phẩm vào kho)


5) Đăng sẩn phẩm lên Sendo

Chọn Kho sản phẩm => Chọn Shop Sendo muốn sao chép sang => Chọn sản phẩm muốn sao chép => Tạo chiến dịch


Bấm đăng và đơi hệ thống xử lýChúc các bạn thành công.


Did this solve your problem?