👉 [P6] Gửi tin nhắn đến khách hàng cũ (Unlimited 500K)

Chức năng này chỉ áp dụng cho gói Unlimited 500k

Đây là chức năng giúp bạn gửi tin nhắn tới các khách hàng đã từng mua hàng của bạn, vi thế shop bạn cần có nhiều đơn hàng tối thiểu 100 đơn hàng để thực hiện chức năng này


1) Giao diện

 • Tạo chiến dịch bạn sẽ chọn shop và chọn nội dung muốn gửi sao đó lưu lại để chạy
 • Chạy chiến dịch một chiến dịch có thể chạy đi chạy lại nhiều lần, và có thể chạy nhiều chiến dịch, nhiều shop cùng một lúc

2) Tạo chiến dịch

+ Phần 1 (bộ lọc)

 • Tên chiến dịch (1) Là tên để bạn nhớ và ghi chú từng chiến dịch
 • Chọn Shop (2) chọn shop bạn muốn gửi
 • Trang thái đơi hàng (3) chọn trang thái đơn hàng, vd bạn chỉ muốn gửi cho khách hàng đã giao thành công, hoặc tặng mã giảm giá cho các KH đã bị huỷ đơn
 • Gửi từ khách hàng số (4) nếu bạn để là số 10 (tức là sẽ bỏ qua đơn hàng 1->9 sắp xếp theo ngày gần nhất) hoặc 100 (sẽ bỏ qua 99 đơn hàng đầu tiên gần nhất)
 • Số KH muốn gửi (5) số khách hàng muốn chạy ở đây chung tôi khuyến khích tối đa 500
 • Thời gian nghỉ (6) chúng tôi khuyên khích thời gian nghỉ từ 10s - 20s
 • Bỏ qua Khách hàng đã gửi (7) tránh bị trùng khách hàng đã gửi, tránh gấy sự phiền toái cho khách hàng

+ Phần 2 (nội dung)

 • Đính kèm sản phẩm (a) kèm link sản phẩm cụ thể
 • Kèm mã giảm giá (b) kèm mã giảm giá cụ thể
 • Kèm hình ảnh (c) bạn có thể thiết kế một banner khuyến mãi, và mã giảm giá thành một hình ảnh như thế sẽ tăng sự thu hút khách hàng hơn
 • Nội dung tin nhắn (d) đây là một dung chính bạn muốn gửi đến khách hàng, có hỗ trợ spin content {a|b|c|d|e}

Vây là xong bấm TẠO CHIẾN DỊCH

3) Chạy chiến dịch

 • Bấm CHẠY chién dịch ở đây bạn có thể chạy nhiều chiến dịch, hoặc nhiều shop cùng một lúc
 • Bấm KHÔI PHỤC để chạy lại từ đầu


Chiến dịch đang chạyDid this solve your problem?