👉 [P2] Thêm Shop và đẩy sản phẩm trên Shopee (không cần treo máy)

Đẩy sản phẩm được chúng tôi đưa lên Web chứ không phải ShopManager để hệ thống vẫn để kể cả khi bạn tắt máy

  1. Tăt OTP Shopee

Hướgn dẫn tắt OTP http://support.autoshopee.vn/en/docs/30-cach-t-t-otp-shopee-m-i-nh-t-2021

2) Thêm Shop vào hệ thống

Bạn thêm tài khoản và mật khẩu của tài khoản bán hàng vào hệ thống3) Cấu hình đẩy sản phẩm

Chọn Shop muốn đẩy sản phẩm

Shopee cho phép chúng ta đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, bạn có thể chọn hơn 5 sản phẩm hệ thống sẽ tự đông thay phiển đẩy 5 sản phẩm mỗi 4 tiếng, vi dụ mình có 20 sản phẩm muốn đẩy thì kêt quả sẽ như thế này

  • 4 tiếng đâu tiên sẽ đẩy sản phẩm từ 1->5
  • 4 tiếng sau sẽ đẩy sản phẩm từ 5->10
  • 4 tiếng tiếp sẽ đẩy từ 10->15
  • 4 tiếng nữa sẽ đẩy từ 15->20
  • 4 tiếng nữa sẽ quay lại sản phẩm từ 1->5
Vậy là xong bạn đã cài đặt đẩy sản phẩm thành công, và hệ thống sẽ tự động đẩy kể cả khi bạn tăt máy đi ngủ


Did this solve your problem?